Bestuursleden

Jacob Lolkema, voorzitter

Elies Hoeksma – de Vries, secretaris

Bram Klaver, penningmeester

Johan van der Veen, ledenadministratie

Rinco de Vries, algemeen lid

Sander de Schiffart, algemeen lid

Jolanda Schuiling – de Jong, algemeen lid


Contact

Het secretariaat is gevestigd: Tjessingawei 8, Minnertsga

Email: elies @ elytconsultancy.nl (geen spatie gebruiken voor en na het @-teken)


Werkgroep Minnertsga Vroeger

Deze werkgroep beheert het dorpsarchief en de website Minnertsga Vroeger. Zowel is dorpsarchief en de website zijn eigendom de Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o.

De werkgroep publiceert ook artikelen over de geschiedenis van Minnertsga en geeft ook lezingen en/of fotopresentaties.

Werkgroepleden zijn:

Aalzen de Haan, 06 13857225

oud-Minnertsgaasters Rikky Nagel

oud-Minnertsgaaster Gerryt Bouma, 06 29164221


Dorpsarchief

Het dorpsarchief is gevestigd in het MFA De Doarpsfinne, Fjildleane 14, 9047 KS Minnertsga

Regelmatig is het dorpsarchief op donderdagen geopend. Opening wordt tijdig op de Facebook-pagina van Gerryt Bouma (Minnertsga Vroeger) bekend gemaakt.