Mooi dat je deze website van Plaatselijk Belang hebt gevonden. Welkom!

De Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o. maakt zich sterk voor de leefbaarheid en het algemeen belang voor ons dorp en de bewoners.

Sociale en culturele voorzieningen zijn belangrijke pijlers voor een goed leefklimaat. Onderwijs, sportaccommodaties, speelvoorzieningen en andere voorzieningen zijn onmisbaar in een samenleving die snel verandert. Daarom zet Plaatselijk Belang zich in voor behoud, uitbreiding of verdere ontwikkeling van voorzieningen in de rol van aanspreekpunt en vertegenwoordiger van ons dorp.

Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij jou ook bij nodig want de inwoners van het dorp maken het verschil. Je kunt ons steunen door lid te worden van Plaatselijk Belang.

NB. wegens een aanval op de website ontbreken er nog enkele onderdelen. Deze worden z.s.m. hersteld (23-02-2023).