Mooi dat je deze website van Plaatselijk Belang hebt gevonden. Welkom!

De Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga e.o. maakt zich sterk voor de leefbaarheid en het algemeen belang voor ons dorp en de bewoners.

Sociale en culturele voorzieningen zijn belangrijke pijlers voor een goed leefklimaat. Onderwijs, sportaccommodaties, speelvoorzieningen en andere voorzieningen zijn onmisbaar in een samenleving die snel verandert. Daarom zet Plaatselijk Belang zich in voor behoud, uitbreiding of verdere ontwikkeling van voorzieningen in de rol van aanspreekpunt en vertegenwoordiger van ons dorp.

Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij jou ook bij nodig want de inwoners van het dorp maken het verschil. Je kunt ons steunen door lid te worden van Plaatselijk Belang.

Actuele informatie is te vinden op de Facebook-pagina (zie hier naast).

Samen staan we sterk om ons dorp leefbaar te houden.

Het bestuur van Plaatselijk Belang vergadert iedere eerste maandag van de maand in De Doarpsfinne met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Door lid te worden van Plaatselijk Belang kunt u meestemmen over dorpszaken en ontvangt u 5x per jaar de dorpskrant Nijs út eigen doarp.

Lidmaatschap is slechts € 15,00 per jaar.