Bestuur

Even voorstellen…

Bestuur Plaatselijk Belang Minnertsga

  • Jacob Lolkema(voorzitter), Almasingel 9 (0518-471135)
  • Adrie Weiland (secretaris), Fjildleane 10 (0518-471474)
  • Leonie Wagenaar (penningmeester), Koarnbeurs 6 (0518-471007)
  • Jeroen Wagenaar (ledenadministratie/ Social Media), Finne 46 (0518-471405)
  • Gert Boomsma (lid), Miedleane 13 (0518-471049)
  • Janneke van der Weg (lid), Lytse Buorren 7 (06-13306507)
  • Rinco de Vries (lid), Lange Dyk 19, (06-27389404)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.