Bestuur

Even voorstellen…

Bestuur Plaatselijk Belang Minnertsga

  • Jacob Lolkema(voorzitter), Almasingel 9 (0518-471135)
  • Janneke Faber – van der Weg (secretaris), Lytse Buorren 7 (06-13306507)
  • Leonie Wagenaar (penningmeester), Koarnbeurs 6 (0518-471007)
  • Jeroen Wagenaar (ledenadministratie/ Groen commissie), Finne 46 (0518-471405)
  • Sander de Schiffart (Wonen), Hearewei 14 (06-12518579)
  • Jolanda Schuiling – de Jong (Jeugdhonk ‘t Alibi), Hearewei 10 (06-22074025)
  • Rinco de Vries (Duurzaamheid), Lange Dyk 19, (06-27389404)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.