Over ons

De vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga is in 1969 opgericht. De vereniging richt zich op het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het woon- en leefmilieu in Minnertsga en treedt op als belangenbehartiger voor de inwoners van Minnertsga. De vereniging tracht dit te bereiken door samenwerking met haar leden, de plaatselijke middenstand, de gemeente Het Bildt, de provincie Friesland en andere belanghebbende instanties.

Minstens één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin het bestuur verantwoording aflegt voor haar activiteiten gedurende het afgelopen jaren en waarin nieuwe plannen kunnen worden besproken. Tevens kunnen de leden in deze vergadering vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

Ruimte huren: ‘t Alibi

Bent u op zoek naar een ideale ruimte voor een feestje voor jong en oud?
Of bent u op zoek naar een knusse ruimte voor een event of een workshop?
Misschien is ‘t Alibi dan iets voor u!

Huur: €65 per dag
Contact: Jolanda de Jong – Schuiling:  06-22074025