Commissies

Commissie Groen

Leden

Jeroen Wagenaar (Plaatselijk Belang)
Gert Boomsma
Luitzen Madhuizen
Herman Hoff
Jacobus Zwart

Activiteiten

Zorg dragen voor het creëren, ontwerpen, beheren en onderhouden van
diverse groenprojecten in en om Minnertsga.

Commissie Jeugdhonk

Leden

Jolanda Schuiling – de Jong (Plaatselijk Belang)
Lydia Groeneveld
Gerard Wagenaar
Jikke Struiksma
Maaike Joostema

Activiteiten

De gang van zaken rondom Jeugdhonk ‘t Alibi coördineren.

Commissie Wonen

Leden

Sander de Schiffart (Plaatselijk Belang)

Activiteiten

Contactpersoon Wonen NWF en gemeente Waadhoeke over de woonwensen en -behoeften van Minnertsga.

Commissie duurzaamheid

Leden

Rinco de Vries (Plaatselijk Belang)

Activiteiten

Onderzoeken en initiëren van projecten om o.a. duurzaam wonen in Minnertsga te promoten en/ of mogelijk te maken.

Commissie 4 en 5 mei

Leden

Haaye Wagenaar (namens Plaatselijk Belang Minnertsga)
Oudebildtzijl: Jurjen Dijkstra
St.-Annaparochie: Akke van Dijk
Vrouwenparochie: Hessel Boersma
Vrouwenparochie: Jan van der Plaats
Oost- en Westhoek: Brenda van der Zee
St.-Jacobiparochie: Jacob de Haan
Oude/Nieuwebildtdijk/ Nij Altoenae: Anneke Roedema
Hillie Blaak

Activiteiten

Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Eens in de vijf jaar wordt hier uitgebreider bij stilgestaan. Ieder jaar wordt in en rond De Groate Kerk te St.-Jacobiparochie de nationale dodenherdenking georganiseerd. Doet u mee of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van bovenstaande personen van het (Bildts) comité 4 en 5 mei.