Commissies

Commissie Groen

Leden

Gert Boomsma (Plaatselijk Belang)
Luitzen Madhuizen
Herman Hoff
Jacobus Zwart

Activiteiten

Zorg dragen voor het creëren, ontwerpen, beheren en onderhouden van
diverse groenprojecten in en om Minnertsga.

Commissie Jeugdhonk

Leden

Gert Boomsma (Plaatselijk Belang)
Rinco de Vries (Plaatselijk Belang)
Jelle Walda
Renee Haijma

Activiteiten

De gang van zaken rondom Jeugdhonk ‘t Alibi coördineren.

Commissie Trochgeande Dyk

Leden

Jeroen Wagenaar (Plaatselijk Belang)
Sander de Schiffart
Rik Sloots
Herman Hoff

Activiteiten

De contacten onderhouden met provincie Fryslân en de gemeente het Bildt omtrent het uit te voeren onderhoud aan de N393 (de trochgeande dyk) in 2017. Het coördineren van de plannen om dit onderhoud uit te breiden met cultuur-historische elementen in combinatie met veiligheid en leefbaarheid.